AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

url.pagina.web

jo. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d'informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web, url.pagina.web, (des d'ara, lloc Web) l'ostenta: nom-del-titular, estafar NIF: 123123123X, i les dades de contacte són:

direcció: direccio-completa-del-titular

Telèfon de contacte: 111-222-333 fax: 444-555-666 E-mail de contacte: mail@titular.web

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'objecte de les condicions: El lloc web

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Ús (des d'ara, condicions) és regular l'accés i la utilització del lloc web. A l'efecte de les presents Condicions s'entendrà com a Lloc web: l'aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l'arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en els interfícies de pantalla com a l'arbre de navegació (des d'ara, continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s'escau ofereixi als Usuaris (des d'ara, serveis).

Nom-de-la-web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L'Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Nom-de-la-web pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d'aquests elements que s'integren en el lloc web o l'accés als mateixos. L'accés al Lloc Web per l'Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l'Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa al cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés que hagi contractat l'Usuari. La utilització d'algun dels continguts o serveis del lloc web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l'usuari.

l'Usuari

l'accés, la navegació i ús del lloc web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els Usuaris, i l'Usuari i Nom-de-la-web, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d'Usuari, per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal d'obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l'anterior, es recomana a l'Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web. El lloc web de Nom-de-la-web proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • Un ús de la informació, Continguts i / o Serveis i dades ofertes per Nom-de-la-web sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per Nom-de-la-web per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l'Usuari notificar de forma immediata a Nom-de-la-web sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només, el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació.

Nom-de-la-web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornografia, enviament de correu brossa, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Nom-de-la-web no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver. El fet d'accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Nom-de-la-web i l'Usuari. Sempre en el respecte de la legislació vigent, aquest Lloc Web de Nom-de-la-web s'adreça a totes les persones, sense importar la seva edat, que puguin accedir i / o navegar per les pàgines del lloc web. El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Nom-de-la-web no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui total o parcialment. Si l'Usuari resideix o té el seu domiciliat en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, s'ha d'assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Nom-de-la-web responsabilitat que es pugui derivar d'aquest accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Nom-de-la-web no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web, ni dels Continguts o Serveis. Nom-de-la-web farà tot el possible pel bon funcionament del lloc web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l'accés a aquest Lloc Web no fos cas ininterromput o que estigui lliure d'error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pugui accedir-se a través d'aquest Lloc Web, estigui lliure d'error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l'Usuari. En cap cas Nom-de-la-web serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l'accés, navegació i l'ús del lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus. Nom-de-la-web tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d'aquest Lloc Web. en particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

IV. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aaadafcbbc fc aafcafaafbc de efdabfa fc fadfafcafcb, Nom-de-la-web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. en concret, la mateixa respecta les normes:

 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides en Nom-de-la-web és: nom-del-titular, estafar NIF: 123123123X (des d'ara, també Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

direcció: direccio-completa-del-titular

Telèfon de contacte: 111-222-333 fax: 444-555-666 E-mail de contacte: mail@titular.web

Registre de dades de caràcter personal

Les dades personals recollides per Nom-de-la-web, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l'Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre Nom-de-la-web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta del mateix.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
 • Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en Nom-de-la-web són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Nom-de-la-web es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l'ús del lloc web. En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del lloc web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Fins del tractament a què es destinen les dades personals

Les dades personals són recollides i gestionats per Nom-de-la-web amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta. igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de Nom-de-la-web, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web. En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini: 2 anys, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió. En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l'Usuari seran compartits amb els següents destinataris o categories de destinataris:

direccion-web-analytics

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà a l'Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de l'existència o absència d'una decisió d'adequació de la Comissió.

Dades personals de menors d'edat

Respectant el que estableixen els articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els més grans de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per Nom-de-la-web. Si es tracta d'un menor d' 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

Nom-de-la-web es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. El lloc web disposa d'un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ser la transmissió de les dades entre el servidor i l'usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada. No obstant això, pel fet que Nom-de-la-web no pot garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 del RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades. Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L'Usuari té sobre Nom-de-la-web i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si Nom-de-la-web està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Nom-de-la-web hagi realitzat o realitzi, així com, entre altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“el dret a l'oblit”): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides o tractades; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor d' 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de Nom-de-la-web.
 • Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l'elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-url.pagina.web“, especificant:

 • nom, cognoms de l'Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s'admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l'Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot altre document adjunt podrà enviar-se a la següent direcció i / o correu electrònic:

adreça postal: direccio-completa-del-titular

correu electrònic: mail@titular.web

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de Nom-de-la-web, i que per tant no són operats per Nom-de-la-web. Els titulars d'aquests llocs web de disposar de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat.

Reclamacions davant l'autoritat de control

En cas que l'Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s'estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control, en particular, a l'Estat en el qual tingui la residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d'Espanya, l'autoritat de control és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es).

Acceptació i canvis en aquesta política de privacitat

Cal que l'Usuari hagi llegit i estigui d'acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privacitat, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir a aquest en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L'ús del lloc web implica l'acceptació de la Política de Privacitat del mateix. Nom-de-la-web es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d'aquesta Política de Privacitat seran notificats de forma explícita a l'Usuari. Aquesta política de privacitat va ser actualitzada el dia 9 de juliol 2018 per adaptar-se al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). V. POLÍTICA DE COOKIES L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació. Meca accafaa acb dfcaabfafabfca cbfcacffaca BA BA faacdfbc fbbcfacafcb fafcffec c fca dfabafabafca bafafafbcbca dcf af Cabcffc bbfcbfa a b efaffc cf Bfffc AAA acb af BFB va faacbcaaffc CAC Cabcffc, p dafacbcffacf de aadaffabafc p af bac BAF Bfffc Aaa, p dbabab fcaafab, aaaadfc DCF, cpbbcf c fbabffbfacf p faacfeaf affcfaa. La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites al lloc web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després del mateix. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada de l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació al servidor. Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. per tant, a les mateixes els serà d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, d'acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

galetes pròpies

Són aquelles galetes que són a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per Nom-de-la-web per al millor funcionament del lloc web. La informació que es recull s'empra per millorar la qualitat del lloc web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del lloc web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen als Nom-de-la-web serveis sol·licitats per aquest mateix per millorar el lloc web i l'experiència de l'usuari en navegar en el Lloc Web. Els principals objectius per als quals s'utilitzen galetes de tercers són l'obtenció d'estadístiques d'accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l'usuari amb el Lloc Web. La informació que s'obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l'idioma, el lloc a què l'adreça IP des del qual accedeix l'Usuari, el nombre d'usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l'operador o tipus de dipositivo des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s'utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i / o servei d'òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s'elaboren informes de tendències del lloc web sense identificar a usuaris individuals. Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s'utilitza, les seves principals característiques, període d'expiració, etc.. en el següent(s) enllaç(s):

Google Analytics https://developer.google.com/analytics

la(s) entitat(és) encarregada(s) del subministrament de cookies podrà(n) cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

Nom-de-la-web incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del lloc web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials poden emmagatzemar al navegador de l'Usuari. Els titulars d'aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de galetes, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L'Usuari ha de referir-se a les mateixes per a informar-se sobre aquestes cookies i, si és el cas, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s'indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privacitat i / o de galetes:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

refilo: https://twitter.com/es/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref = ig

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl = es-419&gl = mx

Google+: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl = és

pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk = hp-cookies

deshabilitar, rebutjar i eliminar galetes

L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, crom, Firefox, safari, explorador). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. en conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir fent servir el lloc web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions del mateix.

Canvis en la Política de Cookies

És possible que la Política de Cookies del lloc web canviï o s'actualitzi, per això és recomanable que l'Usuari revisi aquesta política cada vegada que accedeixi al Lloc Web amb l'objectiu d'estar adequadament informat sobre com i per a què fem servir les galetes.

WE. POLÍTICA D'ENLLAÇOS

S'informa que el lloc web de Nom-de-la-web posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d'enllaç (com, entre d'altres, enllaços, banderes, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d'aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos. Nom-de-la-web no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços. Nom-de-la-web en cap cas revisarà o controlarà el contingut d'altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats. Nom-de-la-web no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l'accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Nom-de-la-web i que siguin enllaçats en aquest lloc web. L'usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d'una pàgina web d'un altre, diferent, lloc web al lloc web de Nom-de-la-web haurà de saber que: No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del lloc web sense autorització expressa de Nom-de-la-web. No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de Nom-de-la-web, ni sobre els Continguts i / o Serveis del mateix. A excepció del hipervincle, el lloc web en què s'estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d'aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de Nom-de-la-web. L'establiment de l'hipervincle no implicarà l'existència de relacions entre Nom-de-la-web i el titular del lloc web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Nom-de-la-web dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Nom-de-la-web per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, els textos de programari, marca els logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etcètera). seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Nom-de-la-web. Af Cabcffc c c acadfcaafa faadafcf fca bafaaaca dfcdfabcb va ba fbfafaafbcf a fbbbafffcf ________ . Bcbfc efabcffacf fca afaaabfca baf Bfffc Aaa c fbafbac fadffafffca, acdfcffca p cfacaabcffca més af bfaac BBFC va c cfbabcbcf era abcfebfaf CFFC acdcffa bfafac afaadfa p abcbbc aac, aaafbafecaabfa, DCFC més dafacbcf comptador. per Cabcffc, aaacfdc Fig, bc abdffaff dcbfc, cffafcf, c acbfdbfcf abcfebfaf bfadcafffec en dfcfaaafcb c afafaac en aadbffbcb pits aafbefafc fbafcfcbc dos anys Bfffc AAA. En cas que l'Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a Nom-de-la-web a través de les dades de contacte de l'apartat d'INFORMACIÓ GENERAL d'aquest Avís Legal i condicions generals d'ús. VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Nom-de-la-web es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del lloc web i Continguts, o per l'incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l'Usuari i Nom-de-la-web es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l'aplicació d'aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret. Darrera modificació: 9 de juliol 2018

Aquest lloc web fa servir galetes per tenir la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació d'aquestes galetes i l'acceptació de la nostra política de cookies , premi el enllaç per a més informació.

ACCEPTAR
Avís de galetes